תקנון אתר אינטרנט – "יקב זאוברמן"
 1. מבוא
  • האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני (חנות וירטואלית) אשור הוקם ומופעל על ידי "יקב זאוברמן" (להלן: "היקב"). האתר מציע לציבור גולשי האינטרנט בישראל ובחו"ל מידע ורכישת סוגיי היינות.
  • תנאי השימוש ותקנון האתר מנוסחים ביחיד ו/או ברבים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו ע"י המשתמש הן באתר והן טלפונית (להלן: "המשתמש" ו/או "הגולש" ו/או "הלקוח" ו/או "המזמין"), התקנון מסדיר את היחסים וההתקשרות המשתמש לבין היקב, לכל דבר ועניין.
  •  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע"י המשתמש לרבות גלישה ו/או רכישה ו/או שימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או בטלפון ו/או כל מדיה אחרת ייחשבו כהצהרה והסכמת המשתמש לכל תוכן הדברים הכתובים באתר ובתקנון, זה כלשונם. הוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין היקב. המשתמש מצהיר ומתחייב כי קראת את תקנון האתר כלשונו ומסכים ומתחייב לכל הוראותיו.
  • נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר, היקב ממליץ למשתמש באתר לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
  • כותרות בתקנון זה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא תשמשנה לצורך פרשנות התקנון.
  • אזהרה שתייה מופרזת של אלכוהול פוגעת בכושר הנהיגה שלך ומסכנת את ביטחונך האישי ואת ביטחון הסובבים אותך. משרד הבריאות ממליץ לנשים בהריון להימנע משתיית אלכוהול העלול להזיק לבריאותו של העובר ולגרום לו למומים.
 1. מי אנחנו
האתר מנוהל ומופעל ע"י יקב זאוברמן, שהינו יקב בוטיק יוקרתי המייצר יינות. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ליקב באמצעות צור קשר באתר הבית ו/או למר רז דהאן בדואר אלקטרוני:  zaubermanwinery@gmail.com ו/או בטלפון מס': 052-2341793 כתובתנו: פינס 50, גדרה. שעות שירות הלקוחות, איסוף מוצרים, תצוגה ורכישה במקום בימים א'- ה' בין השעות: 09:00-17:0.0
 1. רשאים להשתמש באתר
רשאי לרכוש אך ורק משתמש העומד בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • המשתמש הינו עולה על 18 שנים.
 • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
 • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון תקף או תאגיד המאוגד והרשום כדין.
 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף.
 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 1. הליך ההזמנה / המכירה
  • המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר מוצעים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. בעת בחירת המוצר יש לעיין בדף המוצר בטרם ביצוע הקנייה הנתונים המופיעים על המוצרים, תיאורם, מחירם הם של היקב ובאחריותו הבלעדית ( להלן: "המוצר").
  • המחירים המוצגים באתר הינם מחירים כוללים מע"מ על פי דין ואינם כוללים דמי משלוח.
  • בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם מלא, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום, בחירת סוג משלוח ופרטי אשראי (להלן: "טופס ההזמנה") ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים (להלן: "ביצוע ההזמנה").
  • באחריות המשתמש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה. יודגש כי היקב אינה אחראית לנזק שייגרם למשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש סיפק פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים.
  • כרטיס האשראי של המזמין יחויב באופן מיידי וחד פעמי עם אישור ביצוע ההזמנה באתר.
  • פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח של חברת PAY PAL או באמצעות חברות האשראי.
  • לאחר קבלת אישור תשלום על ביצוע ההזמנה ייבדק כי המוצר המוזמן במלאי, ההזמנה תועבר לאריזתה והוצאה למשלוח (להלן: "אישור הזמנה").
  • היקב עושה את מירב המאמצים לייצג את המלאי העדכני באתר. אך במצב בו אזל המלאי של המוצר המוזמן, היקב יציע מוצר חלופי או החזר כספי.
  • במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יקבל המזמין הודעה מתאימה. לצורך השלמת הליך הרכישה יידרש המזמין לפנות לחברת כרטיסי האשראי אשר מנפיקה לו את הכרטיס עימו המזמין מעוניין לבצע את התשלום לצורך קבלת אישור מחברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, הפעולה תחשב כהשלמתה רק לאחר שהיקב קיבל מחברת האשראי את אישור התשלום על ביצוע העסקה.
  • לא פעל המזמין להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהא  היקב רשאי לבטל את ההזמנה.
  • כל הזמנת ואספקת מוצר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.
  • היקב מציע באתר מוצרים בכמויות, במחירים והתנאים כפי שימצא לנכון מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת. שמורה ליקב הזכות להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים באתר, לקבוע כמות / מחיר של כל מוצר, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. בכל מקרה מובהר, כי המחיר הקובע הנו מחיר המוצר המופיע באתר ולא המחיר שיופיע (אם יופיע) על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר.
 1. מבצעים והטבות
  • היקב מציע לעיתים הטבות ללקוחותיו באמצעות עדכונים במייל או באתר הבית. על המשתמש לוודא את תוקפה של ההטבה.
  • היקב רשאי בכל עת להפסיק את ההטבות הללו, להחליפן או לשנותן בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
ההטבות תקפות לפי התאריכים שצוינו או עד גמר המלאי.
 • פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים תפוצת פרסום אודות מוצרים נוספים / חדשים / אירועים ביקב / ניוזלטר וכיוצ"ב בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש על פי הדין וזאת באמצעות סימון אישור לכך בטופס הזמנה  או שליחת פנייה ליקב להשארת פרטים להצטרף לתפוצת פרסום באמצעות צור קשר באתר היקב.
 1. מדיניות אספקת המוצר
  • אספקת המוצר בימי עסקים וכרוכה בתשלום דמי משלוח בהתאם לאזור וסוג המשלוח, להלן אפשרויות משלוח:
   • איסוף עצמי בהתאם לשעות פעילות היקב – אינו כרוך בתשלום.
   • חברת שליחות בארץ תוך 7 ימי עסקים בכפוף לתנאי השירות החיצוני.
   • חברת שליחות לחו"ל תוך 30 ימי עסקים בכפוף לתנאי השירות החיצוני.
  • היקב אינו חוסך במאמצים כדי לספק למזמין מוצרים הטובים והאיכותיים ביותר. המוצרים יהיו באריזה מקורית ומיוחדת של למוצר ובנוסף ייארזו באריזות ניילון או בכל אריזה סבירה אחרת בהתאם לסוג משלוח. המוצרים יסופקו למזמין במצבם כפי שהוא .(As Is)
  • אפשרויות השילוח ומחירם יפורטו לבחירה בטופס ההזמנה.
  • המזמין מסכים בזאת ומאשר ליקב להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים, אך ורק, ככל שהדבר יידרש, לצורך אספקת השירותים והמוצרים כגון: לחברות השילוח והדיוור השונות.
  • היקב לא יישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע"י צד ג' ו/או על ידי היקב אשר מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח. העיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר.
 1. מדיניות שינויים וביטולים
  • המזמין רשאי לבטל עסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: החוק הגנת הצרכן") ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת, בתקנון זה או בכל מקום אחר באתר הבית, לשיקול דעת היקב.
  • ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה תוך 14 ימים ממועד אספקתו או העברת מסמך ליקב ערוך לפי ס' 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
  • ביטול עסקה כפופה כי המזמין יחזיר את המוצר, על חשבונו, ארוז אריזתו המקורית שלא נפתחה, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש, תקין וללא שימוש כלל.
  • התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.
  • ביטול עסקה שאינה פגם או אי התאמה של המוצר להזמנה, עלות החזר המוצר ליקב יחול על המזמין כאמור.
  • החזרת מוצר פגום- ניתן להחזירו תוך 14 ימים ממועד אספקתו בצירוף קבלה ותיאור הפגם בכתב, המזמין יזוכה במלוא סכום ההזמנה במידה ואכן יתברר שהמוצר פגום. לחילופין, היקב יחליף את המוצר הפגום.
 • היקב עושה את מירב המאמצים לייצג את המלאי העדכני באתר. אך במצב בו אזל המלאי של המוצר המוזמן, גם לאחר ההזמנה, היקב יציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. היקב לא יישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום ליקב הזכות לבטל את העסקה.
 1. ביטולים ע"י היקב
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי היקב לבטל את זכאות המזמין לבצע עסקאות באתר ו/או טלפונית בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאי היקב לבטל את עסקת הרכישה ע"פ שיקול דעתו.
 • כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, היקב יהא רשאי לבטל את העסקה.
 • הודעה על ביטול הזמנה תימסר למזמין ע"פ הפרטים שמילא בטופס ההזמנה.
 • באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, יהא רשאי היקב לבטל את העסקה.
 • אם בעת ביצוע ההזמנה באתר מסר המזמין במתכוון פרטים שגויים.
 • אם המזמין ביצע מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר הבית או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיו וספקיו של היקב;
 • אם המזמין השתמש בשירותי אתר הבית לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם המשתמש הפר את תנאי הסכם זה;
 • אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
שימו לב: אם ימסרו פרטים שגויים במקרה כזה לא תהיה למשתמש כלפי היקב ו/או מי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה.
 1. אחריות
היקב ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש /או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז היקב שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את היקב ו/או האתר. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. בכל מקרה לא יישא היקב באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. היקב אינו אחראי לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן. היקב לא יהא אחראי לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. היקב עושה כמיטב יכולתו לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הינו מוזמן לפנות לשירות הלקוחות של היקב באמצעות צור קשר באתר הבית ו/או דרך פרטי ההתקשרות המפורטים באתר, היקב יטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן. השירות באתר הבית ניתן לשימוש כפי שהוא. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי היקב ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש. היקב עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר. יחד עם זאת, היקב  אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.
 1. קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר היקב, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושו של היקב בלבד, או של צדדים שלישיים. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי, תוכן, כתבה, יישום, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קובץ תוכנה וכל חומר אחר בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר היקב, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו שייך באופן בלעדי ליקב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת הסכמתו המפורשת של היקב מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
 1. איסור שימוש מסחרי
אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המתפרסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמת היקב בכתב ומראש.
 1. שינויים באתר ובשירות
היקב רשאי לשנות, מעת לעת, תנאים אלה, בלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו באתר הבית וייכנסו לתוקף לאחר פרסומם כאמור. היקב יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי היקב בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 1. דין ושיפוט
הדין החל על השימוש באתר הבית ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבית השלום גדרה.
סגירת תפריט
×
×

עגלת קניות